Gyneron

Pro koho je naše zařízení určeno?

• Jednodenní péče

Tento druh zdravotní péče je určen pro léčbu pacientek s onemocněním, které vyžaduje chirurgický zákrok v oboru gynekologie. Specializujeme se na provádění moderních miniinvazivních zákroků a endoskopických operací. Pacientka je absolvuje ambulantně či semiambulantně – do domácího prostředí odchází okamžitě nebo po krátkém odpočinku po celkové anestezii. Ve vyspělých zemích je jednodenní péče neboli one day surgery preferovaná jak pacientkami tak pojišťovnami. Pojišťovnám přináší značné úspory vůči operativě s několikadenní hospitalizací v nemocnicích. Pro pacientky je velmi šetrná – umožňuje výrazně zkrátit dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení, minimalizuje perioperační stres a eliminuje riziko nemocničních nákaz.

• Centrum jednodenní gynekologické péče GYNERON

V rámci jednodenní gynekologické operační péče provádíme vaginální gynekologické výkony a endoskopické operace. V rámci režimu jednodenní péče lze provést výkony pouze u těch pacientek, které nevyžadují 24-hodinový pooperační dohled. V běžné praxi jsou to pacientky klasifikace ASA1 a ASA2. Bližší informaci, pro které pacietky je výkon vhodný, lze získat až podle po indivudálním posouzení rozsahu operačního výkonu a zhodnocení zdravotního stavu pacientky, které proveden praktický lékař nebo internista.

• Spolupracují lékaři

Při objednávání pacientek preferujeme objednání přímo ošetřujícím gynekologem pacientky. Ten nejlépe dokáže posoudit důvody , pro které má být výkon proveden. Systém stálých spolupracujících lékařů vede ke sjednocení náhledu na bezpečné provedení operace v režimu jednodenní péče.