Gyneron

představení našeho ODBORNÉHO TÝMU

foto operacePéči o pacientky při operaci v Centru jednodenní gynekologické péče GYNERON zajišťuje tým lékařů a sester, anesteziologů a gynekologů s nejvyšší atestací v oboru, garantující vysokou úroveň odborné péče. Všichni pracovníci mají dlouholetou praxi ve svém oboru.

 

Vedoucí lékař : MUDr. Martin Charvát 

  • fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, Praha | promoce 1989
  • 1. atestace v oboru gynekologie a porodnictví - 1992
  • 2. atestace v oboru gynekologie a porodnictví - 1996
  • 1989-1997 - I.gynekologicko-porodnická klinika, Praha
  • 1997-2007 - Gynekologicko-porodnická klinika, FN Motol Praha, odborný asistent 2.lékařské fakulty Univerzity Karlovy
  • 1992 - studijní pobyt, Haarlem, Nizozemí. Hysteroskopické operace
  • 1996 - studijní pobyt, Jena, Německo. Endoskopické operace v onkogynekologii
  • 2001 - studijní pobyt, Lyon, Francie. Onkogynekologické endoskopické a vaginální operace
  • 2006 - 2007 - Visiting professor, McGill University, Montreal, Kanada. Autorizován pro endoskopické operace v onkogynekologii

17 let publikační a přednáškové aktivity v ČR i zahraničí, člen České gynekologicko-porodnické společnosti, European Society for Gynecological Endoscopy, American Association of Gynecologic Laparoscopists

 

Spolupracujeme s FN Motol, FN Bulovka a nejmodernější laboratoří svého druhu v ČR - Bioptická laboratoř Plzeň.